DANCE4 Fit KIDS

DANCE4 Fit KIDS:

je taneční kurz, přizpůsobený možnostem a potřebám dětí. Při hodinách není kladen takový důraz na kardio část, posilování apod. Styl hodiny je více ovlivněn zábavností a hravostí. Děti tak poznávají v choreografických vazbách, přizpůsobených jejich naturelu co nejvíce druhů tance a hudby, kterou mají rády a nalézají ve výuce stále něco nového a vzrušujícího. Učí se zde více tanečních prvků i nových stylů, jako Street Dance, MTV Style, Hip Hop a další.

Hodiny DANCE4 Fit mají pozitivní vliv na rozvoj dětí – na jejich sebevědomí, zlepšenou pohybovou koordinaci i celkový rozvoj organismu prostřednictvím sportovně- taneční pohybové aktivity.