Zumba kids

Co je Zumba pro děti:

Zumba pro děti (Zumba kids) nese s sebou všechny benefity Zumby pro dospělé, je ale přizpůsobena možnostem a potřebám dětí. Není v nich kladen takový důraz na typické prvky Zumby – fitness, kardio část, posilování apod. Styl hodiny je více ovlivněn zábavností a hravostí. Děti tak poznávají v choreografických vazbách, přizpůsobených jejich naturelu co nejvíce druhů tance a hudby, kterou mají rády a nalézají ve výuce stále něco nového a vzrušujícího. Učí se zde více tanečních prvků i nových stylů, jako Street Dance, MTV Style, Hip Hop a dalších.

Rodiče Zumbu pro děti oceňují pro její pozitivní vliv na rozvoj dětí – na jejich sebevědomí, zlepšenou pohybovou koordinaci i celkový rozvoj organismu prostřednictvím sportovně-taneční pohybové aktivity.